Om Våra Gåvosidor

Många vill skänka en minnesgåva i samband med ett dödsfall. Minnesgåvan är till ett välgörande ändamål eller förening som den avlidne hade någon speciell relation till.

Anhöriga kan logga in och se alla minnesblad, vem som har gett minnesgåva, samt det totala insamlade beloppet.

Vill du aktivera en gåvosida, ta kontakt med begravningsbyrån.

Nya minnessidor